PRO CAR BODY CONSUMABLES

Radex® is the best-selling trademark in car-body repair materials in Latvia since 2015, and it continues to develop successfully. Therefore, we would like to remind our customers that Radex® stands not only for high-quality car-body repair materials, but also for an all-embracing programme.

SIA “RADEX-EUROPE” ir noslēdzis 2016.gada 13.Jūnijā līgumu Nr. SKV-L-2016/449 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Translate »